W ramach ćwiczeń RENEGADE zostały przeprowadzone próby działania syren alarmowych. Sygnały, alarmowały o potencjalnym zagrożeniu z powietrza. Próby były elementem sprawdzania systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców.

Celem ćwiczenia RENEGADE jest zgrywanie Sił Zbrojnych RP oraz administracji publicznej podczas przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza jak również prowadzenia akcji poszukiwawczo ratowniczej w obszarze morskim i lądowym. W ćwiczeniu organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych bierze udział także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zadanie ostrzegania i alarmowania ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe są częścią systemu ostrzegania i alarmowania, powinny być włączane w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia.

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa