Odznaczenia:

  • Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

    Nadany w kwietniu 2008 r.

  • Medal honorowy im. Bolesława Chomicza

    Nadany dnia 17 kwietnia 2018 r.

  • Medal „Pro Masovia”

    Nadany dnia 3 marca 2018 r.

Inne wyróżnienia i podziękowania: