Funkcja Imię Nazwisko
Przewodniczący Marek Sztylko
Członek Jakub Langier
Członek Artur Sarnowski

Aktualizacja: 24.08.2023