Rekrutacja

Jak zostać strażakiem – ochotnikiem?

Człowiek zdrowy w wieku od 18 – 65 lat może zostać członkiem czynnym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Aby strażak mógł brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych musi jeszcze zostać przebadany przez lekarza medycyny pracy i odbyć szkolenie pożarnicze. Strażacy czynni podlegają ubezpieczeniu od następstw skutków nieszczęśliwych wypadków.

Członkiem czynnym (z ograniczeniami) mogą zostać członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej w wieku 12-18 lat ale dopiero po uzyskaniu stosownej zgody opiekuna prawnego. Aby zostać członkiem czynnym (z ograniczeniami) musi jeszcze zostać przebadany przez pediatrę.

Procedura przyjęcia w szeregi OSP:

1. Kandydat musi zdecydować się, do której jednostki chce należeć.

2. Wypełnić deklarację wstąpienia do OSP – dorośli lub młodzież.

3. Przyjęcie deklaracji (przez prezesa, naczelnika, bądź innego członka zarządu OSP) rozpoczyna okres kandydacki.

4. W okresie kandydackim osoba taka zapoznaje się ze specyfiką jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego i jego konserwacją, a także wykonuje prace użyteczne dla stowarzyszenia, jakim jest OSP.

Zostając strażakiem czynnym nabywa się wiele uprawnień. Nagród dla strażaka jest także bez liku:
– godność noszenia munduru,
– zazdrosne spojrzenia kolegów,
– zalotne spojrzenia dziewcząt (a jeśli nosi się spódnicę, to całe grono wielbicieli),
– dźwięk dzwonków (połączenie/SMS z informacją o alarmie) wyrywający z wanny,
– nieprzespane noce,
– przemoczone ubrania,
– i wiele innych…

Dla strażaków przewidziane są także liczne wyróżnienia, medale, również spotkania okolicznościowe i nie tylko…

5. Kandydaturę na strażaka – członka czynnego OSP opiniuje dwóch członków zarządu, a wniosek do Zarządu OSP akceptuje się na jego posiedzeniu roboczym – oczywiście po uznaniu okresu kandydackiego. Z okresu kandydackiego zwyczajowo zwalnia się osoby aktywne w MDP (młodzieżowych drużynach pożarniczych) oraz osoby budzące powszechny szacunek i zaufanie wśród wszystkich, bądź zdecydowanej większości członków OSP.

6. Kolejnym krokiem naboru jest złożenie ślubowania, które przyjmuje Zarząd, walne zgromadzenie członków bądź uczestnicy uroczystości strażackich.

7. Po ślubowaniu pozostaje tylko założyć mundur i rozpocząć szkolenie pożarnicze.

Zapraszamy w szeregi OSP!

Pliki do pobrania:
deklaracja dla dorosłych,
deklaracja dla młodzieży,
karta ewidencyjna,
rezygnacja z działalności.

Sporządzone na podstawie: OSPRP.pl