W piątek (17.10), został oddelegowany zastęp 471[M]22 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie. W związku z tym, nastąpiło zabezpieczenie operacyjne rejonu, podczas którego interweniowaliśmy trzykrotnie.

Około godziny 08:55 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Legionowie wpłynęło zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego marki Peugeot Partner na ulicy Jana Kazimierza w Rembelszczyźnie. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia zastano leżący na lewym boku w przydrożnym rowie pojazd. Kierowca opuścił samochód o własnych siłach, została udzielona pomoc medyczna, po której został na miejscu zdarzenia. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz postawieniu pojazdu na koła, którego karoseria uległa całkowitemu zniszczeniu.

Siły i środki:
471[M]21 – JRG Legionowo
479[M]26 – OSP Legionowo
• 479[M]85 – OSP Kąty Węgierskie
• 01-176 – Zespół Ratownictwa Medycznego
• patrol Policji

W ramach porozumienia z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, zabezpieczamy prace pirotechniczne saperów. Około godziny 09:55 udaliśmy się na teren poligonu w Kazuniu, gdzie obyły się detonacje ładunków wybuchowych.

Siły i środki:
• 479[M]28 – OSP Legionowo

Około godziny 12:20 na ulicy Warszawskiej w Michałowie Reginowie miał miejsce wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych marki Fiat Punto. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pojazdy na środku jezdni oraz częściowo na poboczu. Jedna z pasażerek była w ciąży i doznała ona obrażeń głowy. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanej kobiecie (założono kołnierz ortopedyczny, opatrzono ranę głowy, zabezpieczono przed utratą ciepła oraz zapewniono wsparcie psychiczne). Z uwagi na brak zagrożenia kobietę pozostawiono w pojeździe do momentu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego. Po jego przybyciu kobieta została przetransportowana do karetki i przewieziona do szpitala. Jednocześnie odłączono akumulatory w pojazdach oraz zakręcono zawór instalacji gazowej LPG. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych przez Policję pojazdy usunięto na pobocze, zamieciono rozbite pozostałości pojazdów oraz usunięto plamę substancji ropopochodnych przy użyciu sorbentu. Na czas prowadzenia działań ruch na Drodze Krajowej nr. 61 był całkowicie wstrzymany.

Siły i środki:
471[M]21 – JRG Legionowo
479[M]26 – OSP Legionowo
• 01-177 – Zespół Ratownictwa Medycznego
• trzy patrole Policji

Koło godziny 16:55 zostaliśmy zadysponowani do pożaru butli z acetylenem w warsztacie samochodowym znajdującym się przy ulicy Warszawskiej w Legionowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zadymienie wewnątrz budynku. Właściciel zakładu poinformował, iż wewnątrz nie ma żadnych osób oraz zasilanie w energie elektryczną zostało przez niego odłączone. Po wejściu ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych do wnętrza budynku stwierdzono, że pali się wydobywający z butli pod ciśnieniem acetylen oraz plastikowa obudowa reduktora. Działania zastępów polegały na chłodzeniu butli przy użyciu rozproszonego prądu wody. Działania te prowadzone były z za rogu jednej ze ścian pomieszczenia wewnątrz warsztatu. Jednocześnie otworzono dwie bramy garażowe w celu odymienia i przewietrzenia pomieszczeń, do tego celu użyto agregatu oddymiającego. Podczas chłodzenia butli monitorowano jej temperaturę przy użyciu kamery termowizyjnej. Po schłodzeniu zakręcono zawór butli odcinając wypływ gazu, następnie wyniesiono ją na zewnątrz budynku i umieszczono w wannie z wodą. Pozostałości po stopionej obudowie reduktora ugaszono przy użyciu gaśnicy proszkowej. Butlę z acetylenem przekazano do zabezpieczenia z zakazem użytkowania właścicielowi warsztatu do czasu przekazania jej uprawnionym podmiotom. Uratowano warsztat samochodowy wraz z wyposażeniem oraz cztery samochody osobowe znajdujące się wewnątrz.

Siły i środki:
471[M]21 – JRG Legionowo
479[M]26 – OSP Legionowo
• patrol Policji