W dniu 09.02.2017r odbyło się posiedzenie Zarządu z Komisją Rewizyjną, w czasie którego przeprowadzono kontrolę za zeszły rok. Kontroli poddali się Prezes, Skarbnik, Gospodarz oraz Sekretarz.
       Wnioski zwarte w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej z powyższej kontroli zostaną przedstawione w czasie Walnego Zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie, które odbędzie się 11.03.2017r o godzinie 13:00
w siedzibie jednostki przy ul. Mickiewicza 11 w Legionowie.
       Komisja Rewizyjna zobowiązała zarząd do zakupu programu do obsługi OSP.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie obowiązującego Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie
(§24 ust. 5) „w Walnym Zebraniu biorą udział członkowie OSP Legionowo oraz osoby zaproszone.”

Zrzut ekranu 2017-02-09 o 22.29.08