Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Legionowo, które odbędzie się w dniu 09 marca 2019 roku o godzinie 15:00 w siedzibie jednostki przy ulicy Adama Mickiewicza 11 w Legionowie z niżej wymienionym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego, protokolanta zebrania oraz komisji skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie Zarządu:
– finansowe;
– operacyjne;
– organizacyjne.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań.
7. Wybory do Zarządu OSP Legionowo.
8. Wybory do Komisji Rewizyjnej OSP Legionowo.
9. Walne wnioski i sprawy organizacyjne.
10.Zakończenie zebrania.

Bliższych informacji w powyższej sprawie udziela dh Tomasz Wiśniewski – Prezes OSP Legionowo
E-Mail: prezes@osp-legionowo.pl

W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie OSP Legionowo oraz osoby zaproszone.
zgodnie z § 24 ust. 5 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie z dnia 4 sierpnia 2013 r.