Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie informuje, iż w dniu 18 marca 2023 roku o godz. 17.00 w siedzibie jednostki odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze z niżej wymienionym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczą czego, protokolanta zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  6. Wybory uzupełniające do Zarządu.
  7. Sprawy organizacyjne.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na podstawie § 24 ust. 5 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie:

„W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie OSP Legionowo oraz osoby zaproszone.”

Obowiązuje umundurowanie wyjściowe.
Obecność obowiązkowa.