Dnia 18 marca 2023 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zgodnie z porządkiem obrad swoje sprawozdanie z działalność w roku 2022 w imieniu Zarządu przedstawił Prezes – dh Tomasz Wiśniewski oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dh Marek Sztylko. Następnie zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu. W głosowaniu nowym gospodarzem wybrany został dh Krzysztof Budek. Dokonano także zmian w składzie Komisji Rewizyjnej i nowym członkiem w drodze głosowania został dh Jakub Langier. Podczas omawiania spraw organizacyjnych podjęto szeroko zakrojone rozmowy na temat dyżurów w jednostce, jak i szkoleń dla strażaków.

Wszystkim druhnom, druhom oraz gościom serdecznie dziękujemy za przybycie!