W poniedziałek (19.02) na terenie lasów chotomowskich we współpracy z Nadleśnictwem Jabłonna odbyło się szkolenie operatora pił mechanicznych do ścinki drzew. Każda zainteresowana jednostka oddelegowała po jednej osobie i w ten sposób do zajęć przystąpiło dziewięć osób. Szkolenie miało na celu uzupełnienie i doskonalenie dotąd nabytych umiejętności i kwalifikacji.