W dniu 28.10.2022 roku podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację poniższych zadań:

 1. Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Legionowie w kwocie 20.000 zł
 2. Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Legionowie w kwocie 15.000 zł.

W ramach realizacji zadania pierwszego zakupiono niżej wymieniony sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 23.500 zł:

 • 7 latarek kątowych Streamlight Survivor LED,
 • 2 zestawy interwencyjne NUPLA,
 • 1 detektor prądu przemiennego AC,
 • 2 radiotelefony przenośne wraz z mikrofonogłośnikami i ładowarkami samochodowymi.

Z grantu „MDP” zakupiliśmy:

 • 2 trzyczęściowe komplety ubrań specjalnych Rosenbauer Fire Max SF,
 • 2 hełmy strażackie Rosenbauer Heros Titan,
 • 2 prądownice Rosenbauer 101 EN,
 • 2 stojaki hydrantowe PZH DN80 podwójny B/BB,
 • 2 rozdzielacze kulowe 75/52-75-52 (B/CBC),
 • 2 linki strażackie 30 m. LF-101 w pokrowcu.

Łączny koszt realizacji zadania dla „MDP” wyniósł 20.500 zł.

Jak już wspominaliśmy zakup możliwy był dzięki podpisanym umowom w dniu 28.10.2022 r. w Serocku przez Kamilę Mokrzycką, zastępcę prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wspomniane umowy podpisały również inne jednostki OSP z terenu powiatu legionowskiego i nowodworskiego.

W wydarzeniu wzięli udział samorządowcy i parlamentarzyści, którzy zabiegali o przyznanie dotacji dla jednostek oraz gmin: minister Anita Czerwińska z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Piotr Uściński – Wiceminister Rozwoju i Technologii, Poseł Dariusz Olszewski, Michał Prószyński Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i szef gabinetu politycznego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakupione środki ochrony indywidualnej w znacznym stopniu wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy ratowników naszej jednostki, natomiast zakupiony sprzęt wykorzystywać będziemy w głównej mierze do działań i akcji ratowniczo – gaśniczych, co będzie miało bezpośredni wpływ na zwiększenie efektywności i jakości interwencji w zakresie ratownictwa ludzi, mienia i ochrony środowiska naturalnego, a tym samym na wsparcie oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Legionowa oraz powiatu legionowskiego. Ponadto sprzęt wykorzystany zostanie w realizowanym procesie dydaktycznym dedykowanym dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Legionowo.

Serdeczne podziękowania składamy kierownictwu oraz wszystkim pracownikom WFOŚiGW w Warszawie zaangażowanym w obsługę zadań publicznych pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do przeprowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Legionowo” oraz „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Legionowo”. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do wszystkich niewymienionych osób które przyczyniły się do otrzymania przez nas dotacji i tym samym osiągnięcia zamierzonych celów.

Horpol – Profesjonalny sprzęt dla STRAŻy
Rosenbauer Group
Delta Service