Data wyjazdu: 20.11.2019, godz. 18:29
Adres zdarzenia: ul. Jagiellońska 17, Legionowo.

Opis działań: Do klatki schodowej została wprowadzona rota w aparatach ochrony dróg oddechowych. Po dostaniu się strażaków do mieszkania stwierdzono przypaloną potrawę. Klatkę oraz mieszkanie przewietrzono. Zastęp wrócił do koszar o godzinie 18:52.

Siły i środki:
• 471[M]21 – JRG Legionowo,
• 471[M]22 – JRG Legionowo,
• 471[M]53 – JRG Legionowo,
• 479[M]26 – OSP Legionowo,
• W01-171 – ZRM Legionowo,
• ZZ842 – KPP Legionowo.


fot. Daniel Kaczmarczyk