W dniu 18.11.2021 roku w siedzibie Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie odbyło się uroczyste przekazania sprzętu strażackiego. Pośród przekazywanego asortymentu znalazło się: 7 kompletów 3 częściowych ubrań bojowych FIRE MAX SF (składających się z kurtki, spodni oraz kurtki lekkiej), 7 szt. hełmów strażackich HEROS-TITAN. Ponadto przekazano pompę do wody zanieczyszczonej marki Honda WT 20 X oraz drabinę nasadkową wykonaną z lekkiego metalu. Zakup sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej był możliwy dzięki otrzymanej z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji w kwocie blisko 35 tysięcy złotych oraz środkom własnym jednostki w kwocie przekraczającej 8,8 tysiąca złotych. Uroczystego przekazania sprzętu jak również środków ochrony indywidualnej strażaków oraz podpisania stosownych protokołów dokonała Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pani Kamila Mokrzycka oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie dh Tomek Wiśniewski. W uroczystości udział wzięli również radni sejmiku województwa mazowieckiego, którzy zabiegali o przyznanie dotacji dla jednostki Łukasz Kudlicki szef gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej oraz Michał Prószyński szef gabinetu politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jak też st. bryg. Radosław Parapura Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie i druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie. Serdeczne podziękowania składamy kierownictwu oraz wszystkim pracownikom WFOŚiGW w Warszawie zaangażowanym w obsługę zadań publicznych pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do przeprowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Legionowo” oraz „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Legionowo”. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do wszystkich niewymienionych osób które przyczyniły się do otrzymania przez nas dotacji i tym samym osiągnięcia zamierzonych celów. Zakupione środki ochrony indywidualnej w znacznym stopniu wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy ratowników naszej jednostki, natomiast zakupiony sprzęt wykorzystywać będziemy podczas prowadzonych przez nas działań ratowniczych.

rosenbauer.polska
PHU System Plus Teresa Sadzawiczna
Protekta Sp. z o.o