W dniu 30 grudnia 2022 otrzymaliśmy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy. Został on dostarczony przez firmę FHUP PERFEKT, która wygrała przetarg opiewający na kwotę prawie 330 tysięcy złotych. Samochód jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022 w kwocie 80 tys. złotych.

Samochód będzie miał bezpośredni wpływ na zwiększenie efektywności i jakości interwencji w zakresie ratownictwa ludzi, mienia i ochrony środowiska naturalnego, a tym samym na wsparcie oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Legionowa oraz powiatu legionowskiego.

Pojazd między innymi wyposażony jest w:

  • podwozie z napędem 4×4, mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej oraz automatyczny system asystenta zjazdu ze wzniesienia,
  • kabinę czterodrzwiową sześcioosobową w układzie miejsc 1+1+4,
  • maszt oświetleniowy zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V wraz z obrotową głowicą świetlną w technologii LED,
  • elektryczną wyciągarkę linową o uciągu min. 5400 kg wraz z liną stalową o długości min 30 m,
  • agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy zabudowany w ramie szkieletowej aluminiowej,
  • zabudowę z miejscem na specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
  • zbiornik wody o pojemności około 300 litrów z wydzieloną dodatkową przestrzenią o pojemności minimum 30 litrów na środek pianotwórczy.

Na uroczystość przekazania pojazdu przybyli sponsorzy oraz goście, m. in:

Artur Pozorek – przedstawiciel Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego; Roman Smogorzewski – prezydenta miasta Legionowo; Ryszard Brański – przewodniczący Rady Miasta Legionowo; ksiądz dziekan – Grzegorz Kucharski Dziekan dekanatu Legionowo – proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Legionowie; ksiądz prałat Tomasz Chciałowski – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie; ksiądz Piotr Główka – proboszcz parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie; ksiądz Ireneusz Węgrzynowicz – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Legionowie; ksiądz ppłk. Marcin Czeropski – proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Legionowie; st. bryg. Radosław Parapura – KP PSP Legionowo; Irena Bogucka – Prezes KZB Legionowo; Andrzej Anuszkiewicz – firma LOPI Anuszkiewicz i Trzcińscy Sp. Jawna; Krzysztof Lisiecki – Prezes DORIAN DKL Sp. z o.o.; Andrzej Piętka – firma PIR Sp. z o.o.; Piotr Radzikowski – firma PIR Sp. z o.o.; Szymon Rosiak – prezes SML-W Legionowo; Paweł Szymański – Nadleśniczy NJ; oraz druhowie i druhny OSP Legionowo.

Przekazaliśmy także na ręce prezydenta statuetkę z serdecznymi podziękowaniami za zaangażowanie w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.
Pojazd przez następne lata będzie służył druhom i mieszkańcom powiatu legionowskiego.