ul. Targowa, Legionowo

W czwartek (25.04), wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą przeprowadziliśmy próbną ewakuację Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Założeniem było zadymienie w szatni, a działania polegały na: zlokalizowaniu miejsca pożaru, sprawdzeniu czy wszyscy uczniowie wraz z personelem opuścili budynek oraz skontrolowaniu wyjść ewakuacyjnych.