Data wyjazdu: 02.01.2020, godz. 15:20
Adres zdarzenia: ul. Spokojna, Legionowo.

Opis działań: Rok zaczęliśmy wyjazdem do pożaru warsztatu samochodowego, który spalił się doszczętnie razem z samochodem osobowym znajdującym się w jednym z boksów. Ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych podawali prądy wody z ziemi i dachu odginając jego blaszaną powierzchnię dla lepszej wentylacji. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji właściciele sąsiednich budynków nie ponieśli dużych strat. Gęsty dym towarzyszący pożarowi był widoczny z paru kilometrów. Podczas prowadzenia działań drugi nasz zastęp 479[M]25 pełnił zabezpieczenie rejonu.

Siły i środki:
• 471[M]21 – JRG Legionowo,
• 471[M]25 – JRG Legionowo,
• 471[M]90 – JRG Legionowo,
• 479[M]26 – OSP Legionowo,
• 479[M]44 – OSP Jabłonna,
• 479[M]27 – OSP Chotomów,
• 479[M]88 – OSP Chotomów,
• Zespół Ratownictwa Medycznego,
• Pogotowie Energetyczne,
• Policja.