Data alarmowania: 23.04.2020, godz. 18:53
Adres zdarzenia: ul. Kościuszki, Legionowo.

Opis działań: Pożarem zostały objęte tworzywa sztuczne, któremu towarzyszyło gęste zadymienie. Podczas działaniach gaśniczych podano w natarciu dwa prądy wody. Zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną stronę obiektu przylegającego do składowiska sprawdzono kamerami termowizyjnymi, po czym nie stwierdzono wystąpienia zarzewi ognia.

Siły i środki:
• 471[M]21 – JRG Legionowo,
• 471[M]25 – JRG Legionowo,
• 479[M]26 – OSP Legionowo,
• 479[M]88 – OSP Chotomów,
• Policja.