Data wyjazdu: 08.09.2019 godz. 23:10
Adres zdarzenia: ul. Kościuszki, Legionowo.

Opis działań: Do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Legionowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze pustostanu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. Po dojechaniu zastępów pod wskazane miejsce nie zastano oznak pożaru. Ostatecznie pożar zlokalizowany został przy ulicy Kościuszki, gdzie paliły się śmieci.

Siły i środki:
• 471[M]22 – JRG Legionowo,
• 471[M]25 – JRG Legionowo,
• 479[M]26 – OSP Legionowo,
• 479[M]44 – OSP Jabłonna,
• 479[M]88 – OSP Chotomów.

Data wyjazdu: 08.09.2019 godz. 23:27
Adres zdarzenia: ul. Piłsudskiego, Legionowo.

Opis działań: Podczas gdy zastępy obecne przy pożarze śmieci wracały do koszar do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Legionowie wpłynęło zgłoszenie o plamie ropopochodnej na rondzie im. marsz. Józefa Piłsudskiego. Po dojechaniu zastępów stwierdzono niewielki wyciek substancji ropopochodnej, który zneutralizowano za pomocą sorbentu.

Siły i środki:
• 471[M]22 – JRG Legionowo,
• 479[M]26 – OSP Legionowo,

fot. Daniel Kaczmarczyk