Data zgłoszenia: 23.03.2019 godz. 16:10
Adres zdarzenia: ul. Grudzie, Legionowo.

Opis działań: Pożarem objęte było ok. 30 m2 podszycia leśnego. Nasze działania polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na ogniska pożaru.

Siły i środki:
• 471[M]21 – JRG Legionowo,
• 479[M]25 – OSP Legionowo,
• 479[M]26 – OSP Legionowo.