Data wyjazdu: 21.01.2020, godz. 18:22
Adres zdarzenia: ul. Zegrzyńska, Legionowo.

Opis działań: Ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych wkroczyli do mieszkania tłumiąc płomienie za pomocą szybkiego natarcia. Nadpalone wyposażenie wyniesiono na zewnątrz i dokładnie przelano. Mieszkanie oraz klatka schodowa zostały przewietrzone, a powstała temperatura była monitorowana za pomocą kamery termowizyjnej. Na czas prowadzenia działań rejon operacyjny był zabezpieczony przez drugi nasz zastęp 479[M]25, który w tym czasie nie interweniował.

O godzinie 20:45 zostaliśmy zaalarmowani do pożaru murowanego garażu przy ulicy Pałacowej w Legionowie. Po chwili alarm okazał się być fałszywy.

Siły i środki:
• 471[M]21 – JRG Legionowo,
• 471[M]25 – JRG Legionowo,
• 471[M]53 – JRG Legionowo,
• 479[M]26 – OSP Legionowo,
• 479[M]44 – OSP Jabłonna,
• Zespół Ratownictwa Medycznego,
• Pogotowie Energetyczne,
• Straż Miejska,
• Policja.