W środę (02.07), około godziny 23:45 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Legionowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze na terenie składu złomu przy ulicy Kościuszki. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia okazało się, że pożarem zostały objęte opiłki aluminium.

Ze względu na brak możliwości podania zarówno wody, jak i piany, zadysponowano zastępy z proszkiem gaśniczym. Po ich przybyciu niezwłocznie położono tonę środka, który to nie przyniósł pożądanych rezultatów. Warszawskie zastępy wróciły do koszar.

W międzyczasie udaliśmy się do pożaru kosza na śmieci przy ulicy Ostrobramskiej w Legionowie. Zgłoszenie okazało się fałszywe. Zastęp udał się do koszar, a następnie dołączył do prowadzonych działań na terenie składu złomu.

Po konsultacji z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego zostało dostarczone ponad 50 ton piachu. W wyniku podania jego wilgotnej wierzchniej warstwy powstały utrudniające działania wybuchy. Przed godziną piątą, miejsce zostało przekazane właścicielowi obiektu. Zastępy udały się do koszar.

Siły i środki:
• 310[W]21 – JRG 10 Warszawa
• 317[W]86+K04 – JRG 17 Warszawa
• 470[M]91 – KP PSP Legionowo
• 471[M]21 – JRG Legionowo
• 471[M]90 – JRG Legionowo
• 479[M]29 – OSP Legionowo
• GBA+AP – WSP Zegrze