Data zgłoszenia:
14.05.2018.

Adres zdarzenia:
ul. Chlubna, Warszawa.

Opis działań:
W dniu dzisiejszym zostaliśmy zadysponowani przez dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania w Legionowie do pożaru lasu przy ulicy Chlubnej w Warszawie. Pożar objął swoim zasięgiem ok. 1 ha lasu.

Siły i środki:
• 310[W]21 – JRG 10 Warszawa,
• 310[W]25 – JRG 10 Warszawa,
• 310[W]26 – JRG 10 Warszawa,
• 310[W]91 – JRG 10 Warszawa,
• 479[M]24 – OSP Chotomów,
• 479[M]26 – OSP Legionowo,
• 479[M]43 – OSP Jabłonna,
• Samolot gaśniczy „DROMADER”.