Data wyjazdu: 21.01.2020, godz. 00:08
Adres zdarzenia: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, Legionowo.

Opis działań: Po dojechaniu zastępów na miejsce zdarzenia ratownicy dostali się do komórki lokatorskiej pod schodami. Lokatorzy zostali ewakuowani, ponieważ na wskutek ulegającemu spaleniu materiału wytworzyło się silne zadymienie, które w późniejszej fazie działań zostało sprawdzone również w poszczególnych lokalach na obu kondygnacjach. W celu przewietrzenia budynku otwarto okna oraz skorzystano z wentylatora osiowego. Na miejscu pojawił się przedstawiciel Komunalnego Zakładu Budżetowego w Legionowie, który to został zapoznany z zaistniałą sytuacją.

Siły i środki:
• 471[M]21 – JRG Legionowo,
• 471[M]25 – JRG Legionowo,
• 479[M]26 – OSP Legionowo,
• 479[M]27 – OSP Chotomów,
• 2 patrole Policji.