Data zadysponowania: 07.02.2020, godz. 00:45
Adres zdarzenia: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, Legionowo.

Opis działań: Ratownicy zastali podpalone drzwi do mieszkania, które zostały zdjęte z zawiasów i wyniesione na zewnątrz w celu przelania. Przewietrzono budynek za pomocą wentylatora osiowego, a drzwi wróciły na swoje miejsce.

Siły i środki:
• 471[M]21 – JRG Legionowo,
• 471[M]25 – JRG Legionowo,
• 479[M]26 – OSP Legionowo,
• patrol Policji.

fot. Łukasz Mosakowski