Data zgłoszenia:
31.10.2018 godz. 19:29

Adres zdarzenia:
ul. Świętego Tomasza z Akwinu, Chotomów.

Opis działań:
Działania polegały na częściowej rozbiórce elewacji budynku w celu lokalizacji oraz likwidacji źródeł pożaru. W natarciu podano jeden prąd wody. Dzięki szybkiej interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej konstrukcja budynku nie uległa naruszeniu.

Siły i środki:
• 471[M]21 – JRG Legionowo,
• 471[M]25 – JRG Legionowo,
• 479[M]26 – OSP Legionowo,
• 479[M]88 – OSP Chotomów,
• Policja,
• Pogotowie Energetyczne.


fot. Daniel Kaczmarczyk