Data alarmowania: 17.05.2020, godz. 12:24
Adres zdarzenia: ul. Głowackiego, Legionowo.

Opis działań: Pożarem został objęty ruszt z łat oraz kontrłat dachu zamieszkałego budynku. Oprócz podania prądu wody od zewnątrz, wprowadzono również linię na poddasze. Konieczne było zdjęcie części pokrycia dachowego ażeby przelać elementy objęte pożarem. Temperatura została sprawdzona kamerą termowizyjną.

Siły i środki:
• 471[M]22 – JRG Legionowo,
• 471[M]25 – JRG Legionowo,
• 479[M]26 – OSP Legionowo,
• Policja.