Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W dniu wczorajszym uczestniczyliśmy w pokazie działań ratowniczo-gaśniczych wraz z Państwową Strażą Pożarną w Legionowie. Działania dzieliły się na:

– medyczne, polegające na założeniu kołnierza szyjnego, przetransportowaniu na desce ortopedycznej poszkodowanego do strefy bezpiecznej i opatrzeniu doznanych ran;

– techniczne, dotyczące stabilizacji pojazdu, pozbycia się w nim szyb, drzwi, a także dachu przy pomocy Holmatro;

– gaśnicze, przy użyciu szybkiego natarcia wraz z wytwornicą w celu podania piany na „palący” się samochód osobowy.

D_0032