Matyldów (gm. Łąck, pow. płocki).

W dniach 28-30 sierpnia odbyły się IV Międzywojewódzkie Mistrzostwa OSP w Paintball, które miały miejsce w Matyldowie (gm. Łąck, pow. płocki). Udział wzięło dwadzieścia pięcioosobowych zespołów przybyłych z województw: Mazowieckiego, Łódzkiego i Kujawsko-Pomorskiego. Na poszczególnych punktach nauczania instruktorzy oceniali zaangażowanie, poprawność zachowania oraz wyniki nauczania drużyn.

WYNIKI:
I. OSP Siecień
II. OSP Raszyn
III. OSP Legionowo

Z zawodnikami oraz organizatorami spotkał się również prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak.

Cel organizacji zawodów:
1. Ćwiczenia uczestników zawodów – strażaków ochotników – w podejmowaniu szybkich decyzji, determinacji, szybkości myślenia, współdziałania.
2. Ćwiczenia członków OSP w udzielaniu pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora, poszkodowanych w wyniku pożaru, zatrucia tlenkiem węgla, oparzeń chemicznych, termicznych, elektrycznych, wypadku samochodowego, utonięcia.
3. Ćwiczenia sprawnościowe na torze przeszkód i ściance wspinaczkowej.
4. Ćwiczenia dla członków OSP z wykorzystaniem trenażera pożarowego mobilnego.
5. Ćwiczenia strażaków ochotników z musztry i regulaminów wojskowych.
6. Ćwiczenia strażaków ochotników w regulowaniu ruchem w przypadkach pożarów, kolizji drogowych, w rozpoznawaniu i przekazywaniu znaków i sygnałów dowodzenia.
7. Ćwiczenia sprawnościowe strażaków ochotników – pokonanie Parku Linowego.
8. Szkolenie i pokaz gaszenia pożarów mgłą wodną.
9. Szkolenie z przyjmowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
10. Ćwiczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych z zasad w grze paintball.