Awaria strony


Z powody awarii strony nie dodawaliśmy aktualności dlatego teraz je przypominamy:

  • Wielokrotne wyjazdy do powalonych drzew
  • Plam ropopochodnych
  • Zabezpieczeń imprez masowych
  • Pożarów traw oraz lasów

A także zdarzył się pożar śmietnika na legionowskim cmentarzu.