Dzik jest dziki, dzik jest zły…

W godzinach nocnych udaliśmy się do posesji przy ulicy Kujawskiej, na której znajdowało się małe stado dzików. Po chwili zjawił się zastęp Straży Miejskiej oraz łowczy. Podczas wypędzania dzików z posesji, na PSK wpłynęło zgłoszenie o kolejnym stadzie, tym razem na PKP Legionowo Przystanek, do którego została zadysponowana jednostka z Chotomowa.