W środę 5 kwietnia 2023 roku odbyło się tradycyjne spotkanie Wielkanocne. Prezes Tomasz Wiśniewski wraz naczelnikiem Tomaszem Krzyżanowskim powitali członków jednostki oraz przybyłych gości, a następnie skierował życzenia do wszystkich obecnych. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza została obdarowana przez zastępcę prezydenta miasta Legionowo, a za razem druha naszej jednostki – Piotra Zadrożnego koszem pełnym słodyczy. Po oficjalnej części zasiedliśmy do stołów by skosztować wielkanocnych potraw.

Jednostka OSP Legionowo chciałaby życzyć wszystkim zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pomyślności, spokoju ducha, oraz aby wszystkie tradycyjne potrawy i wypieki udały się doskonale, a w lany poniedziałek nie zabrakło sił i wody. Natomiast wszystkim strażakom, zarówno zawodowym jak i ochotnikom życzymy tylu powrotów, co wyjazdów.