Data zgłoszenia:
25.05.2018 godz. 18:50

Adres zdarzenia:
ul. Tadeusza Kościuszki, Legionowo

Opis działań:
W piątek zostaliśmy zadysponowani przez dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania do pożaru w hali magazynowej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Legionowie. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastaliśmy duże zadymienie powstałe na skutek pożaru zawartości jednego z kontenerów. Działania polegały na podaniu jednego prądu wody i oddymieniu hali przy pomocy trzech wentylatorów osiowych. Podczas prowadzonych czynności GBA-Rt z JRG Legionowo został przedysponowany do miejscowego zagrożenia w budynku wielorodzinnym przy ulicy księdza Józefa Abramowicza w Jabłonnie.

Siły i środki:
• 310[W]53 – JRG 10 Warszawa
• 471[M]21 – JRG Legionowo
• 471[M]25 – JRG Legionowo
• 479[M]25 – OSP Legionowo
• 479[M]29 – OSP Legionowo

Po godzinie 21:15 zastęp GCBA zabezpieczał rejon operacyjny JRG z powodu zadymienia w domu jednorodzinnym przy ulicy Słonecznej w Stanisławowie Pierwszym. Ostatecznie zdarzenie zakwalifikowano jako alarm fałszywy w dobrej wierze.