Funkcja Imię Nazwisko
Przewodniczący Kamil Kwiatkowski
Członek Magdalena Wiecińska
Członek Marek Sztylko

Aktualizacja: 13.04.2021