Szkolenia

Szkolenie strażaków ratowników OSP część I

Temat zajęć Pobierz
1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych.
Pobierz
2. Służba wewnętrzna. Musztra.
Pobierz
3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.
Pobierz
4. Drabiny pożarnicze.
Pobierz
5. Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany.
Pobierz
6. Proces spalania, a pożar.
Pobierz
7. Zadania strażaków w zastępie.
Pobierz
8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej.
Pobierz
9. Rozwijanie linii, zajmowanie stanowisk gaśniczych.
Pobierz
10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.
Pobierz
11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia.
Pobierz
12. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń.
Pobierz
13. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie.
Pobierz

Szkolenie strażaków ratowników OSP część II

Temat zajęć Pobierz
1. Organizacja ochrony ludności w tym ochrony ppoż
Pobierz
2. Rozwój pożaru.
Pobierz
3. Taktyka gaszenia pożarów.
Pobierz
4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych.
Pobierz
5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny.
Pobierz
6. Podstawowe zadania strażaków OSP w działaniach ratowniczo-chemicznych
Pobierz
7. Elementy pierwszej pomocy.
Pobierz

Szkolenie dowódców OSP

Temat zajęć Pobierz
1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej.
Pobierz
2. Kierowanie działaniami gaśniczymi.
Pobierz
3. Działania gaśnicze.
Pobierz
4. Działania ratownicztwa na drodze.
Pobierz
5. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania.
Pobierz
6. Organizacja szkoleń doskonalących w OSP.
Pobierz
7. Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych.
Pobierz
8. Organizacja i funkcjonowanie JOT OSP.
Pobierz

Szkolenie naczelników OSP

Temat zajęć Pobierz
1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP.
Pobierz
2. Współdziałanie OSP z samorządem terytorialnym i PSP.
Pobierz
3. Wybrane zagadnienia operacyjne.
Pobierz
4. Ceremoniał pożarniczy.
Pobierz
5. Organizacja szkoleń, ćwiczeń i zawodów OSP i MDP.
Pobierz
6. Zaplecze logistyczne w OSP.
Pobierz
7. Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Pobierz

Szkolenie Komendantów Gminnych OSP

Temat zajęć Pobierz
1. Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony ppoż i OSP.
Pobierz
2. Zadania i kompetnencje Komendanta Gminnego OSP.
Pobierz
3. Kierowanie działaniami ratowniczymi.
Pobierz
4. Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy na szczeblu gminy.
Pobierz
5. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy.
Pobierz
6. Powiatowe plany ratownicze.
Pobierz
7. Organizacja i zadania syst. wykrywania i alarmowania.
Pobierz
8. Organizacja szkoleń, ćwiczeń i zawodów OSP i MDP.
Pobierz

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Temat zajęć Pobierz
1. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego.
Pobierz
2. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych.
Pobierz
3. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych.
Pobierz
4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp.
Pobierz
5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych.
Pobierz
6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu.
Pobierz
7. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych.
Pobierz
8. Konserwacja i eksploatacja pił.
Pobierz
9. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych.
Pobierz
10. Łączność i alarmowanie.
Pobierz

Szkolenie strażaków OSP z zakresu ratownictwa technicznego

Temat zajęć Pobierz
1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny.
pobierz
2. Budowa pojazdów samochodowych.
Pobierz
3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze.
Pobierz
4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach.
Pobierz
5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z sam. osobowych, ciężarowych.
Pobierz
6. Postępowanie w czasie akcji z substancjami niebezpiecznymi.
Pobierz
7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.
Pobierz

Szkolenie strażaków OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych

Temat zajęć Pobierz
1. Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii.
Pobierz
2. Działania ratownicze i zabezpieczające.
Pobierz
3. Usuwanie skutków powodzi.
Pobierz
4. Sprzęt ratownictwa wodnego.
Pobierz
5. Czynności członka załogi łodzi ratowniczej.
Pobierz
6. Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom.
Pobierz
7. Lokalizacja i wydobywanie zwłok.
Pobierz
8. Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią.
Pobierz
9. Działania ratownicze na lodzie.
Pobierz
10. Znaki żeglugowe na drogach wodnych.
Pobierz

Procedury z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków PSP i OSP

Temat zajęć Pobierz
PROCEDURA 1 – sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym.
Pobierz
PROCEDURA 2 – ocena stanu poszkodowanego.
Pobierz
PROCEDURA 3 – urazy i obrażenia głowy.
Pobierz
PROCEDURA 4 – urazy i obrażenia.
Pobierz
PROCEDURA 5 – urazy i obrażenia narządu ruchu.
Pobierz
PROCEDURA 6 – urazy i obrażenia jamy brzusznej.
Pobierz
PROCEDURA 7 – amputacja urazowa.
Pobierz
PROCEDURA 8 – zatrucia wziewne.
Pobierz
PROCEDURA 9 – uraz miednicy.
Pobierz
PROCEDURA 10 – rany.
Pobierz
PROCEDURA 11 – urazy i obrażenia klatki piersiowej.
Pobierz
PROCEDURA 12 – wstrząs.
Pobierz
PROCEDURA 13 – oparzenia termiczne.
Pobierz
PROCEDURA 14 – oparzenia chemiczne.
Pobierz
PROCEDURA 15 – podtopienie.
Pobierz
PROCEDURA 16 – zaburzenia krążeniowo – oddechowe w stanach nieurazowych.
Pobierz
PROCEDURA 17 – wychłodzenie.
Pobierz
PROCEDURA 18 – kobieta w ciąży w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.
Pobierz
PROCEDURA 19 – drgawki.
Pobierz
PROCEDURA 20 – porażenie prądem elektrycznym.
Pobierz
PROCEDURA 21 – zmiażdżenie.
Pobierz
Zestaw pytań testowych z odpowiedziami na egzamin KPP.
Pobierz
Zestaw zadań praktycznych na egzamin z KPP.
Pobierz

Zastosowanie asekuracyjnych lin, technika wiązania węzłów ratowniczych

Temat zajęć Pobierz
Zastosowanie asekuracyjnych lin ratowniczych oraz pasa bojowego.
Pobierz
Rodzaje węzłów ratowniczych.
Pobierz

Znaki gestowe

Temat zajęć Pobierz
Komendy wydawane za pomocą znaków gestowych, sygnałów świetlnych i dźwiękowych.
Pobierz

Funkcje OSP

Temat zajęć Pobierz
Funkcje Ochotniczej Straży Pożarnej – Oznaczenia.
Pobierz

Aby poprawnie obejrzeć procedury zaleca się używanie najnowszej wersji Adobe Reader