Star 200 SH-18

Star 200 SH-18

SH-18 na podwoziu Star 200 – ruchomy podest samojezdny P-184H

Wyposażenie:
• STIHL MS 193T.